Essity annonserar prishöjningar

Hygien- och hälsobolaget Essity annonserar prishöjningar inom Consumer Tissue till följd av högre råvarukostnader. Prishöjningarna annonseras på Essitys största marknader och den genomsnittliga procentuella höjningen uppgår till medelhöga till höga ensiffriga tal.
Dessutom förbereder Essity prishöjningar inom andra produktkategorier som påverkas av högre råvarukostnader.

Notera: Denna information är sådan information som Essity Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för

Mest populära