Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 12 april

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 12 april 6 ärenden. Bland annat en markanvisning för ny padelhall på Porsön samt en motion med förslag om en plan för Luleås utomhusgym.

Mest populära