Ja i AU till rivning av Sunderbyhuset

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott sa i dag ja till rivning av Sunderbyhuset på friluftsmuseet Hägnan. Ärendet ska nu upp till nämnden den 21 april för slutgiltigt beslut.

Mest populära