Ny rapport: Stor potential för lantbruk och livsmedelskedja att minska övergödningen i Östersjön

Det finns en stor möjlighet att förbättra Östersjöns hälsa genom ett mer cirkulärt svenskt jordbruk och livsmedelskedja. Det visar en ny rapport från Baltic Stewardship Initiative, som drivs av WWF i samarbete med LRF och Lantmännen.
[image] Övergödningen i Östersjön kan till stor del kopplas till vår produktion och konsumtion av mat. Foto Ola Jennersten
Övergödningen är ett av de största problemen i Östersjön. Den kan till stor del kopplas till vår produktion och konsumtion av mat, eftersom jordbruket tillsammans med avlopp och reningsverk, står för de största utsläppen. För att minska

Mest populära