Swedbank Robur lanserar mörkgrön fond för att stötta klimatomställningen

Intresset för att spara hållbart fortsätter att öka, och sparalternativ som har ett tydligt fokus på klimat är det som allra flest efterfrågar[i]. När Swedbank Robur idag lanserar den nya fonden Climate Impact, är det för att möta den efterfrågan på ett tydligt sätt, och för att ta ytterligare ett konkret steg i linje med sin klimatstrategi. Climate Impact är klassificerad som en mörkgrön fond enligt EU SFDR[ii] och investerar i bolag som bidrar till att lösa världens klimatutmaningar, främst de som relaterar till FN:s globala utvecklingsmål 7 (Hållbar energi för alla) och 13 (Bekämpa

Mest populära