Status för Hertsöns bibliotek och fritidsgård

Skolverksamheten har flyttat ut från Hertsöskolan som har omfattande renoveringsbehov på grund av fuktskador. Under sommaren har mätningar gjorts i Hertsöns bibliotek, fritidsgård och sporthall som ligger i skolbyggnaden. Provsvaren visar på fuktproblematik även där, även det är i mindre omfattning än i skolans del.

Mest populära