Förbättrad ekonomisk prognos för socialtjänsten, utökat brandskydd och satsning på barn som anhöriga

På Socialnämndens sammanträde idag redovisades ett minskat ekonomiskt underskott för socialtjänsten. Aktuell prognos i år är minus 22,5 miljoner kronor. Under mötet beslutade nämnden att fördela om investeringsbudgeten för att täcka kostnader för brandskydd på Källbogården, Berggården och Österbo. Och ett nytt projekt, Anhörigstöd till barn, beviljades medel för 2022.

Mest populära