Beslut om covidpass på kultur- och fritidsförvaltningens evenemang

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit beslutet att införa covidpass på evenemang där förvaltningen står som arrangör, oavsett besöksantal. Beslutet gäller från och med den 1 december och tills vidare för besökare 18 år och äldre.

Mest populära