LO-ekonomerna presenterar Ekonomiska utsikter

LO-ekonomerna presenterar sin prognos Ekonomiska utsikter. Fokus för höstens
rapport är den fortsatta återhämtningen, läget på arbetsmarknaden,
löneutvecklingen och behovet av offentliga investeringar.

Mest populära