Rekordminskning av Sveriges utsläpp av växthusgaser 2020

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser minskade med rekordhöga 9 procent under 2020 jämfört med 2019. En stor del av förklaringen är tillfälliga
utsläppsminskningar på grund av covid-19-pandemin och produktionsstopp inom industrin. Det har även skett bestående utsläppsminskningar genom bland annat
minskad användning av fossila bränslen.

Mest populära