WWF: Klimatkrisen och den biologiska mångfalden hänger ihop

En kopp kaffe under en fikapaus i skogen kan ses som lika självklart som alla djur och växter som lever där. Men artdöden hänger tätt samman med klimatkrisen och på samma sätt hänger kaffets ursprung ihop med situationen i de svenska skogarna.
Vår matförsörjning, ekonomi och tillgång till rent vatten är alla beroende av den biologiska mångfalden. Friska och robusta ekosystem ligger till grund för långsiktigt hållbara samhällen. Välmående ekosystem förbättrar också våra möjligheter att begränsa klimatkrisen.

Som det ser ut i dag är världen inte i närheten av att nå klimatmålen i

Mest populära