Vanligare med antibiotikaresistenta campylobacter på utländskt kycklingkött än på svenskt

Ny undersökning visar att det är vanligare med antibiotikaresistenta campylobacter på utländskt kycklingkött än på svenskt. Majoriteten av campylobacterbakterierna från patienter som smittats utomlands var resistenta mot antibiotikagrupper som är viktiga i sjukvården. Men inga bakterier från kött eller från patienter var resistenta mot den antibiotikagrupp som är förstahandsvalet vid behandling av svåra campylobacterinfektioner.