WWF: Beslutet om vargjakt djupt olyckligt

Den 2 januari startar licensjakten på 27 vargar som pågår till och med 15 februari. Beslutet är djupt olyckligt eftersom inaveln är hög och spridningen söderut går långsamt, menar WWF.
[image]

I Sverige finns cirka 395 vargar, enligt forskarna. Foto; Staffan Widstrand/WWF

Vargstammen är liten, sårbar och hotas av inavel och illegal jakt. Den behöver därför hanteras med försiktighet. Någon plan för hur vargen ska få en livskraftig population i Sverige finns inte, menar WWF.

–WWF beklagar beslutet. Det är ett politiskt misslyckande att ingen kunnat lösa frågan om en långsiktig

Mest populära