Trädgårdens äldrecentra minskar antalet besök och Samvarons verksamheter stänger

På grund av den ökade smittspridningen drar Trädgårdens äldrecentra ner på antalet bokade besök för att kunna genomföra dem så smittsäkert som möjligt. Endast de som vistas längre än 14 dagar får ta emot fysiska besök, max två i taget. Från och med måndag 17 januari stängs Samvarons samtliga verksamheter och dagverksamheterna minskar sina grupper till två deltagare.

Mest populära