Inbjudan till Electrolux Q4 presentation


Stockholm den 14 januari 2022
Electrolux rapport för det fjärde kvartalet 2021 kommer att publiceras fredagen den 28 januari, 2022 runt klockan 08.00.

Efter att rapporten offentliggjorts hålls en telefonkonferens, klockan 09.00 (CET), där resultatet presenteras av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.
Presentationen och rapporten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på Electrolux webbsida www.electroluxgroup.com/ir .
Det finns även möjlighet att lyssna till presentationen här.
För deltagande per telefon ring:
Sverige +46 (0) 8 566   426 51
Storbritannien och övriga Europa +44 3333 000 804
USA +1   631 9131 422
Använd deltagarkoden 33623325#

För mer information kontakta:
Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72 
Rupini Bergström, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Mest populära