Spillvärme från Bolidens smältverk blir fjärrvärme för Skellefteåborna med stöd av Klimatklivet

Naturvårdsverket har beviljat Boliden Mineral AB och Skellefteå Kraft AB Klimatklivsstöd på totalt 125 miljoner kronor för investeringar
som ska omvandla spillvärme från Boliden Rönnskärs smältverk till fjärrvärme i Skellefteås fjärrvärmenät.

Mest populära