Säker förlossning av fyrlingar på Regional Specialist Hospital i Wroclaw

Nyligen förlöste Grażyna Ohia och hennes kollegor på Regional Specialist Hospital i Wroclaw, Polen, fyrlingar för första gången i sjukhusets historia. Getinges Servo-ventilatorer gav Adam, Alan, Kaj och Noe andningsstöd under deras första veckor på den neonatala intensivvårdsavdelningen.
[image]

Förlossning av fyrlingar är sällsynt. Även om man har haft åtskilliga flerbarnsfödslar på Regional Specialist Hospital i Wroclaw i Polen sedan 1984 då sjukhuset öppnade har man inte haft ett enda fall av fyrlingar. Detta förändrades nyligen, och Grażyna Ohia, chef för den neonatala avdelningen,

Mest populära