Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten 

Nu kan ideella organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den
25 februari för att få ta del av de medel vi fördelar under 2022. 

Mest populära