Många företag planerar att höja priser i spåren av leveransstörningar

Omfattande prisökningar är att vänta när produktionskostnaderna stiger i näringslivet. Två av tre företag i industrin och drygt hälften av tjänsteföretagen räknar med att i stor eller mycket stor utsträckning ta ut högre priser av sina kunder. Det visar en undersökning bland inköpschefer inom industrin och i privata tjänstesektorn som ingår i Swedbank och Silf:s Inköpschefsindex (PMI).
- Det tyder på att företagen kompenserar sig för de stigande kostnaderna och innebär att pristrycket i producentledet kommer vara fortsatt utmanande under inledningen av 2022. Längre leveranstider, brist på

Mest populära