Distansundervisning för klass 7C på Porsnässkolan

På grund av att en stor andel av eleverna i klass 7C på Porsnässkolan är frånvarande, med koppling till Coronaviruset, är det organisatoriskt svårt att bedriva verksamheten. Därför beslutar nu skolchef Malin Westling att tillfälligt stänga undervisningen i skolans lokaler för klassen. Elevernas undervisning kommer i stället att genomföras genom distansundervisning 25-27 januari.

Mest populära