Friska djur, sunda växter och liten risk att bli sjuk av maten i Sverige

I Sverige är det generellt sett liten risk att bli sjuk av maten, våra livsmedel är säkra, vi har friska djur och sunda växter. Det är slutsatsen i en utvärdering av den livsmedelskontroll som Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Länsstyrelserna utfört 2021.