Beredskapen för måltider i skola och omsorg behöver stärkas

Även om beredskapen för att kunna servera mat inom skola och omsorg även vid kris har ökat så har fortfarande nästan hälften av kommunerna ingen plan vid kris. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket har gjort.