WWF: stärk relationen till naturen på Biologiska mångfaldens dag

Söndagen den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag. Det är inte enbart en dag att fira, utan också en chans att uppmärksamma naturens värde och öka farten i arbetet med att vända förlusten av arter och natur. Inför årets FN-möte om biologisk mångfald är det kanske viktigare än någonsin.
[Flygande skednder i vtmarkslandskap Anas clypeata Angarnasjngens naturreservat]

– Jag vill hälsa välkommen till en heldag i naturen vid Angarnssjöängen under Biologiska mångfaldens dag. Vi i WWF arbetar bland annat med att restaurera, skapa och stödja insatser för våtmarker, och i detta område har vi

Mest populära