LO ställer krav på familjepolitiska reformer

Den svenska familjepolitiken är klassblind. Det konstaterar LO i sin årliga
rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer. LO-förbundens medlemmar har inte samma
möjligheter och rättigheter till att kombinera arbete och familj som andra på
arbetsmarknaden.

Mest populära