Södras nya storsatsning – investerar 200 miljoner SEK i innovativa bolag

Södra inleder nu en storsatsning på utveckling av familjeskogsbruket. Södra kommer investera i innovativa bolag som introducerar ny teknik till skogsgården och skapar större möjligheter för ett mer mångfacetterat familjeskogsbruk.
Södras uppdrag är att skapa avsättning för medlemmarnas och skogsgårdens produkter – nu och i framtiden. Södra ska ta tillvara teknikutvecklingens möjligheter och knyta nytt kunnande närmare skogsgården. För att stärka detta arbete skapar Södra nu dotterbolaget Södra Ädla, en investeringspartner med familjeskogsbrukets framtid i centrum.

Södra Ädla kommer

Mest populära