Nordnet kommenterar Finansinspektionens beslut om anmärkning samt sanktionsavgift på 100 miljoner kronor

Finansinspektionen har beslutat att tilldela Nordnet en anmärkning, vilket är en lägre grad av sanktion som ges när överträdelsen inte bedöms som allvarlig, samt en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor. Bakgrunden till beslutet är den undersökning Finansinspektionen initierade i mars 2021, angående intern styrning och kontroll i förhållande till blankningsförordningen.
Mot bakgrund av blankningstransaktioner som gjordes av Nordnets kunder i bolaget Moment Group den 19 februari 2021, meddelade Finansinspektionen i mitten av mars förra året att man ville granska Nordnets interna rutiner och

Mest populära