Boindex fortsätter ner för tredje kvartalet i rad

Högre bostadspriser i kombination med högre bolåneräntor gjorde det svårare för många att köpa en bostad under årets första kvartal. Det visar Swedbank Boindex, som sjunker för tredje kvartalet i rad.
Swedbanks sammanvägda Boindex sjönk med fyra enheter till 107 under det första kvartalet 2022. Hushållen behöver nu lägga i genomsnitt 28 procent av sin disponibla inkomst på boendeutgifter om de köper en bostad idag.

- Högre bostadspriser i kombination med högre bolåneräntor gör det svårare för hushållen att köpa en bostad. Fortsätter ränteuppgången ökar sannolikheten för lägre

Mest populära