Kallelse till extra bolagsstämma i Kindred Group plc

Kindred Group plc

Kallelse till extra årsstämma i Kindred Group plc (”Bolaget”) i enlighet med artikel 135 (1)(b) i Companies Act (Cap.386 of the Laws of Malta) fredagen den 10 juni 2022 kl. 10.00 på Bolagets kontor på Regeringsgatan 25 i Stockholm, varvid följande ärenden ska behandlas:

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis (”SDB”)

Innehavare av SDB som önskar rösta på årsstämman ska:

(i) vara registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret över SDB i Bolaget senast tisdagen den 31 maj 2022 (”Avstämningsdagen”); och

(ii) senast fredagen den 3 juni 2022 kl.

Mest populära