Markanvisningen för Fisksätratomterna avgjord – ny företagsby med 80 nya arbetsplatser i Nacka

Frentab vinner markanvisningstävlingen för de två småindustritomterna i Fisksätra. Det beslutade kommunstyrelsen i Nacka kommun igår. Förutom att bebygga de två tomterna kommer även cirka 80 nya arbetsplatser att skapas, vilket är i linje med kommunens ambition att stärka det lokala näringslivet.
– Det här bidrar till fler arbetstillfällen i Fisksätra och att vi kan bryta utanförskapet. Vi har en långsiktig och bred satsning på att göra Fisksätra tryggare och mer attraktivt och då är jobben centrala. Samtidigt har företagen ett stort behov av ny mark för att kunna etablera sig och växa, så

Mest populära