Algblomningen har startat: ”Alla har ett ansvar”

Årets algblomning har startat, både i Östersjön och flera insjöar. Kraftiga algblomningar har blivit något av ett tecken på att den svenska sommaren startat och att vattnet är varmt. Ett tecken som inte borde finnas – då det egentligen pekar på ett hav som är ur balans.
[image]

– Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och läget är väldigt allvarligt. Cirka en femtedel av Östersjöns bottnar beräknas vara syrefria och omkring en tredjedel lider av syrebrist så vi måste ta krafttag och fortsatt minimera de övergödande utsläppen.

Algblomningarna kräver mycket syre när algerna ska

Mest populära