SAS vidtar förebyggande åtgärder för att hjälpa kunder vid potentiell pilotstrejk

SAS har mottagit varsel om strejk från piloternas fackföreningar i Danmark, Norge och Sverige. Medling pågår men om ingen överenskommelse nås före den 29 juni 2022 kommer piloternas fackföreningar att strejka. SAS vidtar förebyggande åtgärder för att hjälpa kunder vars flyg kommer att påverkas av en potentiell strejk.
En potentiell pilotstrejk kommer att ha stor inverkan på SAS flygtrafik och många kunder riskerar att drabbas. Med anledning av rådande högsäsong kommer tillgången på motsvarande flyg att vara mycket begränsad. Därför vidtar SAS förebyggande åtgärder för att kunderna ska kunna

Mest populära