Getinges nya alfaport DPTE[®]-EXO för ärmlös DPTE-BetaBag tar aseptisk överföring till en ny nivå

Idag lanserar Getinge en ny alfaport DPTE-EXO för ärmlös DPTE-BetaBag. Det är en unik alfaport med extern öppning och integrerad tratt som säkerställer automatiserad aseptisk överföring och förbättrar driftseffektiviteten för Life Science-kunder världen över.
[image]

Medan man inom läkemedelsindustrin upptäcker, utvecklar och producerar läkemedel ställs det ökade krav på effektiva flöden och automatisering samtidigt som GMP-kraven skärps.

– I takt med att branschen utvecklas behöver nästa generation läkemedelstillverkning större flexibilitet vad gäller batchstorlek för att snabbt kunna

Mest populära