PMI sjönk till 53,7 i juni – avtagande tillväxt och lägre pristryck

· PMI-total backade till 53,7 från nedreviderade 54,9 i maj. Den nedåtgående trenden i indexet fortsätter och är nu på nivåer som inte noterats sedan sommaren 2020. Nedväxlingen i industrikonjunkturen har följts av kortare leveranstider och dämpade insatsvarupriser, vilket tyder på minskade störningar i leverantörskedjorna och ett lägre efterfrågetryck i industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
· Tre av fem delindex sjönk i juni. Leveranstider svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av sysselsättning och

Mest populära