Getinge slutför förvärvet av FLUOPTICS SAS

Getinge har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av 100 % av aktierna i FLUOPTICS SAS.
Getinge meddelade den 27 april, 2022, ett avtal om att förvärva FLUOPTICS SAS, ett franskt bolag som är ledande inom fluorescensavbildning som ett hjälpmedel vid kirurgi.

Samtliga villkor för transaktionen och förvärvet har nu uppfyllts. Transaktionen färdigställdes idag med effekt från 1 juli, 2022. Getinge har betalt cirka 23 miljoner EUR kontant vid affärens slutförande för 100 % av aktierna på kassa och skuldfri basis, som är föremål för ytterligare efterföljande justeringar. Dessutom

Mest populära