Offentligt uppköpserbjudande på Transcendent Group

FCG Holding Sverige AB (”FCG”) lämnade den 15 juni ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Transcendent Group AB (”Transcendent Group”).
FCG erbjuder 36,75 kronor kontant per aktie i Transcendent Group. Erbjudandet motsvarar en premie om 20,9 procent i förhållande till stängningskurs den 14 juni och 24,5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga kursen (justerat för utdelning) under de 30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet. Styrelsen för Transcendent Group rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Swedbank Robur har

Mest populära