Arbetslivskriminalitet vardag i många branscher

LO släpper idag en rapport, "Kampen för ordning och reda", om
arbetslivskriminalitet. Rapporten presenterar ett åtgärdspaket med 29 förslag.
Det handlar exempelvis om stärkt myndighetssamverkan, att inom offentlig
upphandling bör huvudregeln vara max två led av underleverantörer och en
skärpning av arbetskraftsinvandringen.

Mest populära