Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström i styrelsen för den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström företräder Sverige i den nya styrelsen för den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa. Styrelsen trädde i kraft den 1 juli och får en helt ny utformning. Syftet är bland annat att stärka medlemsstaternas roll och öka engagemanget för Efsa. 

Mest populära