22 nya växter och djur på EU-förteckningen över invasiva främmande arter

För att skydda biologisk mångfald blir ytterligare 22 invasiva främmande arter förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller
sprida i naturen inom EU. Få av dem har hittats i svensk natur, men flera av dem kan finnas i handeln, trädgårdar, hem och parker.

Mest populära