I augusti erbjuder Piteå kommun bostad till 135 personer från Ukraina

Den 1 juli började en ny lagstiftning att gälla som innebär att Migrationsverket får ge kommuner ansvar att ordna boende åt personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Nu har Piteå kommun fått en anvisning att ordna bostad till 135 personer från Ukraina och arbetet med att lösa uppgiften pågår för fullt.

Mest populära