SAS har ännu inte nått en överenskommelse med SAS Scandinavias pilotföreningar

Medlingen mellan SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar har fortsatt under dagen. Även om medlingen har gått i rätt riktning har inget avtal ännu undertecknats mellan de två parterna.
Med anledning av spekulationerna i media vill SAS förtydliga att inget avtal ännu har tecknats mellan de två parterna. Medlingsprocessen fortsätter.

Mest populära