PMI föll till 53,1 i juli – nedväxlingen fortsätter i industrin

· PMI-total noterades till 53,1 i juli från nedreviderade 53,6 i juni och är nu på den lägsta nivån på två år. Det är andra månaden i rad som indexet är under det historiska snittet (54,8) och befäster bilden av en avtagande tillväxttakt i industrin, vilket också har lett till ett dämpat pristryck från leverantörsledet, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
· Delindex för sysselsättning svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av produktion medan orderingång, leveranstider och inköpslager bidrog positivt till

Mest populära