PMI–tjänster minskade i juli till 58,8: svalare tjänstekonjunktur

· Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 58,8 i juli jämfört med nedreviderade 62,3. Tjänstekonjunkturen har svalnat av under sommarmånaderna men befinner sig alltjämt på en god aktivitetsnivå och än så längre har dystrare hushåll och stigande räntor inte satt några större negativa avtryck i tjänsteföretagens affärsplaner även om nedåtriskerna har ökat, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.
· Tre av fyra delindex sjönk i juli. Orderingång svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster följt av

Mest populära