Säkerhetsmedvetandet sjunker bland fjällbesökare

Nästan nio av tio fjälldestinationer och fjällstationer uppger att besöksantalet sommartid i deras del av fjällen har ökat under de senaste
fem åren. Det visar en ny enkätundersökning från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd. Bland dem som besvarat enkäten uppger sex av tio
att besökarnas säkerhetsmedvetande har sjunkit under samma tid. Det vanligaste misstaget besökarna gör är att underskatta fjällvädrets
snabba skiftningar.

Mest populära