Inbjudan till presentation av Dustins bokslutskommuniké den 11 oktober

Dustin Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 11 oktober kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommunikén för det finansiella året 2021/22.
CEO Thomas Ekman och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för det finansiella året 2021/22 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen www.dustingroup.com under Investerare https://www.dustingroup.com/sv/reports innan konferensen börjar.

Dustin Group publicerar bokslutskommunikén samma morgon, kl 08:00 CET.

Mest populära