SAS når överenskommelser om ändrade villkor i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning

SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget nått överenskommelser med 10 leasegivare avseende sammanlagt 36 flygplan om att ändra villkoren i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning. Överenskommelserna utgör ett viktig steg i arbetet med att konfigurera om flygplansflottan och att uppnå de 7,5 miljarder SEK i årliga kostnadsbesparingar som är en del av SAS FORWARD-planen. De ändrade leasingavtalen kräver godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”) och att rekonstruktionsplanen i chapter 11-processen träder i kraft.

Mest populära