PMI–tjänster föll i september till 55,1: tillväxten bromsar in

· Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i september till 55,1 från uppreviderade 58,6 i augusti och innebar att indexet för tredje kvartalet backade med åtta indexenheter jämfört med andra kvartalet. Det visar att tillväxten i tjänstesektorn bromsar in nu när industrikonjunkturen försvagas och hushållens köpkraft urholkas i spåren av den höga inflationen och de stigande räntekostnaderna, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.
· Leverantörernas leveranstider svarar för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster följt

Mest populära