Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet 2022 och inbjudan till telefonkonferens den 19 oktober

Nacka den 5 oktober 2022: Atlas Copco kommer att publicera rapporten för det tredje kvartalet 2022 onsdagen den 19 oktober cirka kl. 12.00. En telefonkonferens för investerare, analytiker och media hålls kl. 14.00.
Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström samt Ekonomi- och finansdirektör Peter Kinnart. En kort presentation av rapporten som hålls på engelska inleder telefonkonferensen. Därefter följer en frågestund.  

Presentationen livesänds också på Atlas Copcos hemsida. Besök vår hemsida www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations för internetlänk till

Mest populära