Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunens delårsrapport, några motioner och projektmedfinansiering, det är agendan till kommunstyrelsens arbetsutskotts kommande sammanträde den 10 oktober. Utskottet samlas den här gången externt, vid Bondgården Bälinge som fick kommunens företagarstipendium 2022.

Mest populära