Nederländsk studie med målsättning att rädda fler liv genom att använda Cardiohelp inom prehospitalvården

En landsomfattande studie har inletts i Nederländerna där fyra mobila medicinska team går samman för att erbjuda extrakorporeal hjärtåterupplivning (ECPR) som räddningsbehandling för refraktärt hjärtstillestånd utanför sjukhuset. När bilar och helikoptrar nu är utrustade med Getinges mobila hjärtlungmaskin Cardiohelp kan teamen använda extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) med målet att rädda upp till 200 fler liv per år.
[image]

Det finns fyra mobila sjukvårdsteam (Mobile Medical Teams (MMT)) i Nederländerna som utgår från Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen och Groningen. Samtliga har i