Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 2022

Nacka, Sverige, den 17 november 2022: Atlas Copco håller sin kapitalmarknadsdag för investerare och ekonomijournalister idag. Syftet är att ge en uppdatering kring strategin och utvecklingen för Atlas Copco Group och dess globala verksamhet.
Kapitalmarknadsdagen kommer att ge deltagarna en djupare förståelse för affärsområdena Vakuumteknik och Industriteknik, och presentationer hålls av de två affärsområdescheferna, såväl som av VD och koncernchef Mats Rahmström och Ekonomi- och finansdirektör Peter Kinnart. Programmet innehåller även en innovationsvisning med presentationer av hur vi skapar